Familie Flores in de jungle van Peru

Het evangelie in Perú

'En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.'
2 Timotheüs 2:2

Over ons

Levend vanuit Gods genade (gracia) mogen we anderen vanuit Het Woord opbouwen en bekend maken met het evangelie.

Wij zijn de familie Flores bestaande uit Pedro&Tanja en onze 4 kinderen: Nandy, Mirtha, Pedro en Nathan. Door middel van de verschillende bedieningen in en met onze gemeente in Perú mogen we bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. We richten ons daarbij op evangelisatie en het toerusten van gelovigen zodat zij ook getuigen zijn van de genade van Jezus Christus. 

IMG_8393 (3)
baptistengemeente
By the way...

We helpen en bemiddelen waar mogelijk zodat onze gemeenteleden kunnen Werken & Studeren

Ons verlangen
Dat meer mensen Jezus leren kennen als hun Heer en Redder, hun leven aan Hem toewijden en ook zelf het evangelie delen op de plek waar God hen stelt.
Met wie werken we samen
Wilt u/wil jij partner zijn in ons werk?

Draag bij aan ons werk door middel van financiele ondersteuning