Compassion project

Sinds augustus 2019 heeft de gemeente een project van Compassion International. Nu, precies 3 jaar verder, hebben we 237 kinderen in het project in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. We zijn dankbaar voor ons team, de directeur, penningmeester, secretaris en de tutors. Met elkaar werken we met de kinderen en hun families. We onderwijzen en begeleiden de kinderen op alle levensgebieden: geestelijk, cognitief, fysiek en emotioneel. De thema’s die we met de kinderen uitwerken zijn hieraan gerelateerd. Zo hebben we het een hele middag over dat we op God kunnen vertrouwen, of over bijvoorbeeld mondhygiene, of over niet zomaar meegaan met vreemden. Het is mooi om te zien hoe de kinderen ervan genieten en hoe graag ze komen. 


De kinderen krijgen post van hun sponsorouders en schrijven met hulp van hun tutor brieven terug, ontvangen cadeaus, medische hulp en maandelijks extra dingen zoals schoolspullen, een Bijbel, een klamboe of een activiteitenboek. 


Door het project zijn we in contact gekomen met veel gezinnen waar eerder geen relatie mee was. We bidden voor al de kinderen en de gezinnen dat ze niet alleen in praktisch opzicht geholpen zullen zijn met het project, maar dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen doordat ze nu in nauw contact zijn met onze gemeente. 


Pedro heeft als pastor de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken in het project, in alle opzichten. Hiervoor onderhoudt hij nauw contact met onze projectdirecteur en de penningmeester, waarin hij zowel een richtinggevende als controlerende rol heeft. We zijn dankbaar dat Pedro het goed kan vinden met Brian, onze projectdirecteur, want er is sprake van een zeer nauwe samenwerking. Daarnaast heeft Pedro wekelijks verschillende keren contact met de regiocoördinator en de accountant en ziet hij erop toe dat alle oficiële documenten die vereist worden door de overheidsinstanties, op orde zijn. Pedro is inmiddels een bekende bij de notaris. 


Tanja is de jeugdbeschermer van het project. Als jeugdbeschermer heeft ze een zeer uiteenlopend takenpakket, van het toezien op de veiligheid van de infrastructuur tot het geven van opvoedtraining en het doen van aangifte wanneer een kind slachtoffer wordt van enige vorm van misbruik of geweld. Ook het regelen van medische of psychologische hulp, indien nodig. Maandelijks heeft ze vergaderingen en trainingen met alle jeugdbeschermers van de compassion projecten in Perú. 

Naast jeugdbeschermer is Tanja ook tutor, momenteel heeft ze de groep 10 jarigen.