Particulieren

Voor ons levensonderhoud zijn we voornamelijk afhankelijk van giften. Perú is geen verzorginsstaat en dus hebben we alle kosten voor studie, gezondheid, toekomst etcetera. Door ons financieel te ondersteunen draag je bij als partner aan het werk wat we mogen doen in Gods wijngaard. Giften kunnen worden overgemaakt naar:

IBAN: NL76 INGB 0000 8151 98 t.n.v. NGW

Onder vermelding van Selva Perú, projectnummer: 068.01

(Het is belangrijk dat giften alleen met deze vermelding worden overgemaakt, zonder toevoegingen.)

NGW heeft de ANBI status

Van alle giften geven wij minstens 10 procent aan onze gemeente. Als de giftgever een specifiek doel aangeeft waarvoor een gift bestemd is, bijvoorbeeld voor onderwijs van onze kinderen, geven we over die gift geen tiende. Specificaties van giften kunnen worden gemaild naar tfctanja@gmail.com of naar hazendonk.t@gmail.com.