Bid voor ons

Eén van de belangrijke lessen die we hebben geleerd is dat God doorgaat met Zijn werk en dat hij ons daarbij wil gebruiken als instrumenten. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Gebed is dan ook een heel belangrijke manier van ondersteunen en bijdragen aan ons werk. 

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukkig. Volhard in het gebed.

Romeinen 12:12

Wil je met en voor ons bidden? Kom dan in onze whatsapp gebedsgroep. In deze groep delen we regelmatig over ons leven, de situaties die we hier meemaken en dank- en gebedspunten die daaruit voortkomen. 

Stuur een mail naar tfctanja@gmail.com om je aan te melden voor onze gebedsgroep.