Kerk of bedrijf

Als kerk of bedrijf is het mogelijk om bij te dragen aan ons werk. Er zijn verschillende noden en mogelijkheden. 

 

Momenteel wordt er gebouwd aan een nieuwe kerkzaal. Het vorige gebouw was erg oud, er zat veel vocht in de muren en het plafond was op meerdere plekken beschadigd. Doordat de groep gelovigen van middelbare leeftijd vrij klein is hebben we ook relatief weinig financieële middelen in de gemeente. Wilt u met uw kerk of bedrijf overwegen om de bouw van ons nieuwe kerkgebouw te helpen financieren? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: wladislaw.vandermeer@gmail.com

IBAN: NL76 INGB 0000 8151 98  t.n.v. NGW 

Onder vermelding van: 068.02 Projecten 

NGW heeft de ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Ook vragen we om met uw bedrijf of gemeente te overwegen ons gezin financieel te gaan ondersteunen. Voor ons levensonderhoud zijn we voornamelijk afhankelijk van giften. Omdat Perú geen verzorgingsstaat is hebben we alle kosten van gezondheid, studie, etcetera. Bijdragen kan door middel van eenmalige giften of door middel van structurele ondersteuning, wat natuurlijk het meest nodig is. 

 

Algemene Giften kunnen worden overgemaakt naar:

 

IBAN: NL76 INGB 0000 8151 98  t.n.v. NGW 

Onder vermelding van: Selva Perú, projectnummer 068.01

NGW heeft de ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.