Als leden van het lichaam van Christus spreekt de zendingsopdracht tot ons allemaal. Ieder draagt bij op zijn eigen wijze, er is sprake van een samenwerking. Door ons en andere zendelingen financieel te ondersteunen draag je op een belangrijke en onmisbare manier bij aan het werk in Gods wijngaard. 

Voor ons levensonderhoud zijn we voornamelijk afhankelijk van giften. Perú is geen verzorginsstaat en dus hebben we alle kosten voor studie, gezondheid, toekomst etcetera. Door ons financieel te ondersteunen draag je bij als partner aan het werk wat we mogen doen in Gods wijngaard. Giften kunnen worden overgemaakt naar:

 

IBAN: NL76 INGB 0000 8151 98 t.n.v. NGW

Onder vermelding van Selva Perú, projectnummer: 068.01

(Het is belangrijk dat giften alleen met deze vermelding worden overgemaakt, zonder toevoegingen.)

NGW heeft de ANBI status