Uitbreiding watersysteem

Omdat het watersysteem tot grote hulp is, is er besloten dat het systeem zal worden uitgebreid. Het komt erop neer dat het hele systeem vernieuwd zal worden, er zullen verbeterde technieken worden toegepast en er zal een grotere productie mogelijk zijn. Momenteel krijgen rond de 200 gezinnen gratis drinkwater uit het waterproject: zo´n 800 mensen. Gezinnen met één kind in het project ontvangen maandelijks 80 liter gezuiverd water en gezinnen met twee kinderen in het project ontvangen elke maand 160 liter gezuiverd drinkwater (in gallon bottles van  twintig liter). We overwegen om, na de uitbreiding van het project, ook gezinnen van andere compassion projecten in de regio van drinkwater te voorzien, in goed overleg en samenwerking met Compassion. Het is verder de bedoeling dat de uitbreiding van het systeem er ook aan bijdraagt dat de gemeente wat extra inkomsten zal hebben. Op dit moment kan het waterproject zich financieel net staande houden. Het is belangrijk dat er op den duur ook meer geproduceerd zal worden voor verkoop. 

Om de uitbreiding mogelijk te maken heeft er de afgelopen maanden een verbouwing plaatsgevonden, het gebouw waar eerst het kantoor zat is omgebouwd en er zijn nieuwe ruimten bijgebouwd. Het nieuwe watergebouw heeft: een kantoor, een sanitaire ruimte voor het personeel, twee magazijnen, een waterzuiveringsruimte en een opslagplaats voor gezuiverd water, klaar om bezorgd te worden. 

Op dit moment zijn de volgende dingen nog nodig: wand- en vloertegels, verf voor muren en plafond, furgoneta (motor met een laadkar erachter), een openslaande poort waar de furgoneta binnen kan rijden, het nieuwe ´osmosis inversa´ systeem voor waterzuivering. 

In totaal is er nog 31.500,00 euro nodig voor dit project. Mocht u hieraan bij willen dragen, we zouden u er heel dankbaar voor zijn. Giften hiervoor kunnen worden overgemaakt naar: NL76 INGB 0000 8185 98 t.n.v. NGW, onder vermelding van ´Selva Perú 068.02 projecten´. 

Uw gift is belastingaftrekbaar.